Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości: 36 914 210,12 zł (wg. stanu na 31.12.2018 r.)

W skład jego wchodzą:

I. Grupa 0, I i II – Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii  lądowej  i  wodnej o wartości:
5 622 748,00 zł będące w  trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie  tj.:

 1. Budynek WIOŚ w Rzeszowie przy ul. M. Langiewicza 26 w Rzeszowie;
 2. Budynek – Delegatury WIOŚ w Rzeszowie przy ul. Floriańskiej 108 w Jaśle;
 3. Budynek – Delegatury WIOŚ w Rzeszowie przy Pl. Dominikański 3 w Przemyślu;

Grupy III – VI Urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego stosowania, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne o wartości: 2 903 908,73 zł

Grupa VII – Środki transportu o wartości: 3 387 827,40 zł

 •      Samochody osobowe 19 szt.
 •      Samochody specjalne 3 szt.
 •      Samochód ciężarowe 7 szt.
 •      Przyczepa samochodowa 3 szt.
 •      Łódź (ponton łódź) 1 szt.
 •      Przyczepa do łodzi 1 szt.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 22 584 520,31 zł

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości: 1 853 988,97 zł

III.  Wartości niematerialne i prawne (licencje i programy komputerowe) o wartości: 561 216,71 zł

Publikacja:
17 maja 2017 11:34

Ostatnia modyfikacja:
14 czerwca 2019 14:27
Sławomir Wróbel

 • 2019-06-14 14:27:41 - Sławomir Wróbel
 • 2019-05-23 12:17:38 - Sławomir Wróbel
 • 2018-03-22 14:22:57 - Kamil Sokołowski
 • 2017-06-30 08:32:56 - Kamil Sokołowski