Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości: 6 693 326,13 zł (wg. stanu na 31.12.2019 r.)

W jego skład wchodzą:

I. Środki Trwałe
Grupa 0, I i II – Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej będące we wspólnym trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wartości proporcjonalnie przypadającej na WIOŚ: 2 684 960,40 zł

 • Nieruchomość zabudowana -WIOŚ w Rzeszowie przy ul. M. Langiewicza 26 w Rzeszowie;
 •  Nieruchomość zabudowana – Delegatura WIOŚ przy ul. Floriańskiej 108 w Jaśle;
 •  Nieruchomość zabudowana – Delegatura WIOŚ przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu;

Grupy III – VI – Urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego stosowania, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne o wartości: 1 176 368,14 zł

Grupa VII – Środki transportu o wartości: 1 316 964,22 zł

 •  Samochody osobowe – 15 szt.
 •  Samochód ciężarowe – 2 szt.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 166 232,94 zł

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości brutto: 1 048 538,72 zł

III. Wartości niematerialne i prawne (licencje i programy komputerowe) o wartości: 300 261,71 zł

Publikacja:
17 maja 2017 11:34

Ostatnia modyfikacja:
6 marca 2020 10:03
Sławomir Wróbel

 • 2020-03-06 10:03:42 - Sławomir Wróbel
 • 2020-03-06 10:03:26 - Sławomir Wróbel
 • 2020-03-06 10:02:13 - Sławomir Wróbel
 • 2020-03-06 10:01:42 - Sławomir Wróbel
 • 2020-03-06 10:01:22 - Sławomir Wróbel
 • 2020-03-06 10:00:06 - Sławomir Wróbel
 • 2019-06-14 14:27:41 - Sławomir Wróbel
 • 2019-05-23 12:17:38 - Sławomir Wróbel
 • 2018-03-22 14:22:57 - Kamil Sokołowski
 • 2017-06-30 08:32:56 - Kamil Sokołowski