Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie. Inspekcja Ochrony Środowiska wchodzi w skład służb, inspekcji i straży zespolonych z wojewodą.

Do podstawowych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz badanie stanu środowiska na terenie województwa.

WIOŚ w Rzeszowie działa w szczególności na podstawie:

Obszar działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie obejmuje całe województwo podkarpackie. Inspektorat posiada trzy terenowe jednostki organizacyjne:

 • Delegatura w Jaśle – obejmująca swym zasięgiem działania powiaty: brzozowski,  jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno,
 • Delegatura w Przemyślu – obejmująca swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl,
 • Delegatura w Tarnobrzegu – obejmująca swym zasięgiem działania powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.

 

Publikacja:
12 maja 2017 12:00

Ostatnia modyfikacja:
8 lipca 2019 14:15
Leszek Boroń

 • 2019-07-08 14:15:35 - Leszek Boroń
 • 2019-07-08 14:12:07 - Leszek Boroń
 • 2019-04-16 14:24:17 - Sławomir Wróbel
 • 2019-04-16 13:24:55 - Sławomir Wróbel
 • 2019-04-16 13:22:09 - Sławomir Wróbel
 • 2018-08-29 08:58:05 - Kamil Sokołowski
 • 2017-10-02 15:15:50 - Kamil Sokołowski
 • 2017-10-02 14:37:28 - Kamil Sokołowski