L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej UWAGI
1.  22.08.2019  25.09.2019  NIK Delegatura w Rzeszowie  Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską  
2.  21.03.2019 22.03.2019   Archiwum Państwowe w Rzeszowie  Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy
 
3. 28.11.2017 15.12.2017 Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Rzeszowie Działalność organów administracji publicznej, związanej z lokowaniem przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Sieniawa.

 

 
4. 31.10.2016 04.11.2016 Wojewoda Podkarpacki Kontrola problemowa zapewnienia w jednostkach rządowej administracji zespolonej województwa wewnętrznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji.  Dokument zamieszcza się z wyłączeniem jawności danych ustawowo chronionych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
5. 02.09.2016 07.09.2016 Archiwum Państwowe w Rzeszowie Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzona w organach i jednostkach organizacyjnych , o których mowa w art.5 ust.1 ww. ustawy.  
6. 13.10.2015 13.10.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Warunki pracy  
7. 02.09.2015 15.09.2015 Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Wybrane zagadnienia Prawa Pracy, w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokument zamieszcza się z wyłączeniem jawności danych ustawowo chronionych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
8. 25.06.2015 24.07.2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie
 • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu ,
 • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
Dokument zamieszcza się z wyłączeniem jawności danych ustawowo chronionych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
9. 20.03.2015 20.03.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola z zakresu higieny pracy i typowania stanowisk pracy do pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy  
10.  14.01.2015 10.03.2015  Najwyższa Izba Kontroli  Wykonanie budżetu państwa

 

 

Publikacja:
5 czerwca 2017 12:40

Ostatnia modyfikacja:
20 lutego 2020 09:51
Sławomir Wróbel

 • 2020-02-20 09:51:52 - Sławomir Wróbel
 • 2020-02-20 09:50:01 - Sławomir Wróbel
 • 2019-05-20 11:13:08 - Sławomir Wróbel
 • 2019-05-20 11:09:45 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-23 13:26:46 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-23 13:25:10 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:52:55 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:49:27 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:46:21 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:36:54 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:30:19 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:28:30 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:27:51 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:22:07 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:21:39 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:18:30 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:11:55 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 12:06:58 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:59:27 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:57:46 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:54:18 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:50:10 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:49:44 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:49:10 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:48:55 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:43:59 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:43:40 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:41:07 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:40:31 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:40:06 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:38:31 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:37:04 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:33:27 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:10:56 - Sławomir Wróbel
 • 2018-02-21 11:09:27 - Sławomir Wróbel
 • 2017-07-04 12:11:24 - Kamil Sokołowski
 • 2017-07-04 11:57:23 - Kamil Sokołowski