Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podzielony został na kilka kategorii, których wybór możliwy jest przy „pomocy menu przedmiotowego” znajdującego się po lewej stronie witryny.

Opis kategorii:

 1. Podstawa działalności – informacja o podstawie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 2. Kierownictwo – informacja o kierownictwie WIOŚ Rzeszów.
 3. Rejestry – rejestry dokumentów będących w posiadaniu WIOŚ Rzeszów.
 4. Dostęp do informacji – zbiór danych o stanie środowiska w województwie podkarpackim oraz informacje o sposobie dostępu do danych niedostępnych na stronie
 5. Praca w WIOŚ – informacja o prowadzonych naborach i ich wynikach na wolne stanowiska pracy w WIOŚ Rzeszów.
 6. Skargi i wnioski – zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 7. Petycje – ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczących petycji.
 8. Kontrole – informacja o kontrola zewnętrznych przeprowadzonych w Inspektoracie oraz kontrolach podmiotów przeprowadzonych przez WIOŚ
 9. Struktura własności i majątek – informacje o posiadanych przez WIOŚ Rzeszów majątku oraz sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątkowych.
 10. Zamówienia publiczne – informacja o aktualnie prowadzonych przetargach i ich wynikach.
 11. Elektroniczna skrzynka podawcza –  formularz umożliwiający wysłanie pisma do urzędu w wersji elektronicznej potwierdzonego urzędowym potwierdzeniem odbioru.
 12. Instrukcja obsługi – opis sposobu korzystania ze strony.

W celu skorzystania z interesującego nas tematu należy „kliknięciem myszy” rozwinąć jego treść. Możliwe jest też wyszukanie interesującej nas informacji przy pomocy wyszukiwarki znajdującej się pod logiem BIP w prawym górnym rogu przez wpisanie słowa kluczowego i zatwierdzenie przyciskiem „Enter” .

Wszystkie informacje znajdujące się na stronie BIP WIOŚ Rzeszów mogą zostać wydrukowane przy pomocy standardowych narzędzi wydruku przeglądarki internetowej lub przy pomocy przycisku ekranowego (drukarka) znajdującego się na górze z prawej strony czołówki.

Publikacja:
17 maja 2017 12:36

Ostatnia modyfikacja:
12 czerwca 2017 12:29
Kamil Sokołowski

 • brak